Obezita sa netýka len obéznych

, , No Comments
Pred 2 týždňami sa na Ústave ochrany a podpory zdravia LF MU v Brne konala akcia s názvom "Hravě, zdravě o výživě se studenty nutričnej terapie", ktorá sa realizovala v rámci Brnianských dní pre zdravie a ja som mala tú česť tam prednášať. Témou mojej prednášky bola obezita a keďže sa na blogu (nielen tu ) tejto problematike venujem, rada by som vám výňatok z tejto prednášky poskytla.


Obezita. Kedysi považovaná skôr za estetický ako za zdravotný problém. Dnes je však oficiálne uznaná ako zásadný problém verejného zdravia. Obezita sa stala rýchlo rastúcou zdravotnou epidémiou 21. storočia, ktorá už nevynecháva ani rozvojové krajiny a už sa ani zďaleka netýka iba Amerického kontinentu. Za posledné 3 desaťročia sa výskyt obezity u dospelých zdvojnásobil, a percento dospievajúcich, ktorí trpia nadváhou sa dokonca strojnásobil.  (1) Keď sa pozrieme na štatistiku u detí zistíme, že v súčasnej dobe trpí obezitou každé 7. dieťa (1) a pritom detská obezita je jedným z najzávažnejších problémov v oblasti verejného zdravia, pretože deti s nadváhou majú v dospelom veku 2x vyššie riziko vývoja obezity než deti s normálnou hmotnosťou.  
 
Stojac uprostred tejto veľkej tukovej epidémie zrejme nemusím vysvetľovať, čo je obezita, pretože sa dennodenne s obéznymi ľuďmi stretávame. Každý z nás vie, že obezita nie je dobrá pre naše zdravie – ale možno ste nevedeli, že je spojená s viac ako 65 pridruženými ochoreniami. Obezita je veľmi často spojená s nadmernou pohotovosťou ku zrážaniu krvi (hyperkoagulácii) a so zvyšujúcou sa hmotnosťou rastie riziko artrózy, žlčníkových kameňov, depresie, neplodnosti atď. Je hlavnou príčinou vzniku kardiovaskulárnych ochorení, diabetu melltitu druhého typu, či niektorých foriem nádorových ochorení. Navyše, najmenej 2,8 milióna ľudí ročne zomiera v dôsledku nadváhy alebo obezity (2). Obezita jednoznačne znižuje kvalitu života a taktiež zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť. Áno, nadváha a obezita sú vážne problémy, ktoré predstavujú obrovskú a stále rastúcu finančnú záťaž štátov.

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko prostriedkov vynaloží naše zdravotníctvo na liečbu obezity a s ňou súvisiacich ochorení? Odhadované náklady na liečbu obezity sú nielen priame – výdavky na lieky a ostatnú zdravotnú starostlivosť, ale tiež nepriame, ktoré vyplývajú zo straty produktivity práce obézneho pacienta a zo straty z práceneschopnosti alebo invalidity. 

"Podľa odhadov stojí Európsku úniu liečba obezity 70 mld eur každoročne." (3)

To je naozaj veľká cifra, ktorú sme ochotní platiť za niečo, čomu sa dá predchádzať.
Ešte pred tým než sa dostaneme k príčinám vzniku obezity, rada by som sa s vami podelila o jeden príbeh. 

Som z rodiny, v ktorej je bežné mať kilá navyše...
Som z rodiny, kde sa namiesto pravidelného prísunu ovocia a zeleniny pravidelne kupujú sladkosti, polotovary a sladené limonády...
...Z rodiny, kde sa príliš nedbá na prevenciu. 

Veľa ľudí mi vraví, veď predsa ty si chudá, môžeš jesť úplne všetko. Lenže to nie je pravda. Neznamená, že keď ja som chudá, vy ste chudí, že takto budeme vyzerať aj o 20 rokov. Najmä ak sa budeme stravovať štýlom mojej rodiny. Na tejto fotografii spred vyše 10 rokov som so svojou starou mamou ešte v čase, keď trpela "len obezitou".

 


Dnes má na svojom konte pripísanú diabetes mellitus 2. typu, hypertenziu, ischemickú chorobu srdca, aterosklerózu, dnu a iné ochorenia, ktoré jednoznačne súvisia s obezitou. Jej prístup k zdraviu sa však nezmenil. Jedáva stále veľa, stále nezdravo. Necvičí, nepríjma rady. Lebo vraj načo, ona to má zdedené. Takéto zhadzovanie problému na genetiku dnes počúvame často. Ako to teda v skutočnosti je?

Telesné zloženie je determinované zo 40-70 % geneticky. Okrem zloženia tela dedíme tiež preferencie na určitý typ potravy. Je však potrebné si uvedomiť, že podiel genetických faktorov na vzniku obezity je prinajmenšom zrovnateľný s podielom genetických faktorov napr. v etiológii (príčinách vzniku) niektorých onkologických ochorení. Navyše, gény, ktoré sme zdedili, podmieňujú väčšiu či menšiu náchylnosť k obezite vplyvom faktorov prostredia. Ak žije jedinec s obezitogénmi v obezitogénnom prostredí, je pravdepodobné, že sa obezita u takéhoto človeka manifestuje. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, použijem príklad. Indiáni Pima, ktorí žijú v obezitogénnom prostredí Arizony vykazujú vysoký výskyt obezity a diabetu 2. typu, zatiaľ čo títo istí indiáni, ktorí žijú v Mexiku, kde tradične konzumujú hojne potraviny rastlinného pôvodu a vykazujú v živote dostatok fyzickej aktivity, majú normálnu hmotnosť, hoci je v poli genetikov známe, že práve títo indiáni majú obezitogénny genotyp. (4) Vidíme teda, že väčšina obezít (pretože je mnoho typov) vzniká v dôsledku vzájomnej interakcie prostredia s génmi, ktoré buď prispievajú k obezite alebo s génmi, ktoré rozvoju obezity bránia. Vedci predpokladajú rovnocenný podiel vnútorných, prevažne genetických faktorov a vonkajších faktorov prostredia, hoci za dnešného epidemiologického stavu by sa dalo povedať, že za rozvoj obezity zodpovedá skôr zmena environmentálnych faktorov.

Ďalšia častá komunikácia o obezite je to, že ide o osobnú zodpovednosť. Zo skúseností si trúfnem povedať, že väčšina ľudí si myslí, že ľudia s nadváhou a obezitou sú takí preto, lebo sú leniví a nič preto nerobia a myslia si, že ľudia vo všeobecnosti vedia kontrolovať ich hmotnosť. Veď je to jednoduché, stačí prijať menej kalórii a zvýšiť energetický výdaj. Do istej miery je to samozrejme pravda, ale zamyslite sa. Keby to bolo také jednoduché, čelili by sme takémuto katastrofálnemu stavu? V skutočnosti obezita nie je len o množstve prijatej a vydanej energie, ani o tom, že sme zdelili určité obezitogény a cez to nejde vlak, je to ďaleko komplexnejší problém. Ľudia sa nerozhodli stať sa obéznymi, veď kto by aj chcel.... ide o dôsledok zložitých zmien v našom prostredí (článok na túto tému nájdete tu ).

Chýba nám prirodzený pohyb - chôdza! Namiesto nej vládne svet obrazoviek. Bolo zdokumentované, že priemerne strávi dieťa pred obrazovkami 6,5 hodiny denne. (5)

Vyše 6 hodín času pred mobilmi, video hrami, televíziou, počítačom, tabletom.... 
Vyše 6 hodín, ktoré by pred tým strávili hraním vonku...

Na druhej strane zmien, ktoré nastali, je strava. V dnešnej spoločnosti získali spracované potraviny veľkú dôležitosť. Ľudia im začali dávať prednosť pred pôvodnými čerstvými potravinami, pretože sú ľahko dostupné a lacné. Sú všade – od reštaurácii, cez fastfoody až po čerpacie stanice. Automaty s presladenými nápojmi a sladkosťami sú dokonca aj na školách. 

Zmenil sa tiež prístup k strave. Jedávame čoraz väčšie porcie. Nám čechoslovákom vadí, keď nám v reštaurácii naberú málo, veď za tie peniaze....  

"Žijeme v spoločnosti, kde máme jedla priehrštím." 

Pripravila som si pre vás jeden experiment na pochopenie tohto problému. Máme 2 obrázky – klobúk a koláč. 

Koľkí z vás upriamili pozornosť na koláč? Podľa prieskumu mi vyšlo, že prevažná väčšina. Nuž, ono je tomu tak preto, lebo ľudia sú vedení k tomu, aby privracali pozornosť na jedlo. Napríklad pozeraním na jedlo začnete byť viac hladní. Byť hladní v prostredí jedla však bolo kedysi evolučnou výhodou, keď bolo jedlo vzácne. Avšak v dnešnej dobe, keď máme jedla 2x toľko, ako by sme potrebovali, nám to namiesto výhody prináša preplnené čakárne obéznych pacientov.  

Potravinársky priemysel samozrejme vie, ako veľmi zraniteľní sme čo sa výberu jedla týka, a tak pomocou rôznych marketingových ťahov pôsobia na náš výber potravín. Predajcovia umiestňujú výrobky, ktoré chcú najviac predať do častí obchodov, cez ktoré zaručene prejdete a tak ich jednoducho nemôžete zignorovať. A viete prečo? Lebo sú vždy v zľave. A naši obyvatelia ešte stále bohužiaľ preferujú cenu pred kvalitou potravín.

Všimla som si tiež, že dnes už málokto z nás jedáva v kruhu rodiny. Domov by mal byť miestom podávania, vychutnania a kultúry jedla. Odkedy sa všetci ponáhľame do práce či školy to však upadlo do zabudnutia. Možno sa budete čudovať, ale tento trend rýchleho jedenia osamote a navyše s absolútnym odpútaním pozornosti škodí viac akoby sa dalo čakať (viac v článku: "Zvuk jedla ovplyvňuje to, koľko toho zjete"). Najmä deťom, ktoré sa učia výživové návyky od rodičov. Ostaňme na chvíľku ešte u detí a poďme do škôl. Kto z vás si pamätá na varenie v škole?... Mňa našťastie ešte stretlo, moju sestru o 9 rokov už nie. A pritom vedieť si vhodne jedlo uvariť je základom správnej výživy. Deti sa výžive na školách venujú tragicky málo času. 

"V niektorých krajinách to dokonca zašlo tak ďaleko, že deti ani nevedia pomenovať ovocie a zeleninu správnym názvom a keď sa ich spýtate, odkiaľ pochádza mlieko, odpovedajú že zo supermarketu, kde sa to všetko predáva v lákavých obaloch." 


Okrem spomenutého vplýva na rozvoj obezity ešte celá rada iných faktorov

Zistilo sa napr., že ľudia, ktorí menej spia, trpia častejšie obezitou. U žien, ktoré spali menej než 5 hodín denne, sa vyskytovala obezita 2x častejšie než u tých, ktoré spali 7-8 hodín denne, u mužov sa výskyt obezity dokonca zvýšil 4-násobne. Zaujímavé je, že spánková deprivácia vedie k zvýšenému príjmu jedla a vo všeobecnosti zvyšuje riziko vzniku metabolických ochorení (podrobnejšie v článku tu).

Rada štúdii z poslednej doby poukazuje tiež na vzťah medzi charakterom črevnej mikroflóry, správnejšie nazvanej mikrobioty a obezitou. Pod mikrobiotou rozumieme komplex mikroorganizmov, ktoré osídľujú dutiny a povrch nášho tela, pričom najpočetnejšia bakteriálna komunita sa nachádza v našich črevách. Niekedy sa tento komplex mikroorganizmov nazýva aj „stratený orgán“, pretože je svojím počtom buniek taký impozantný. Predpokladá sa, že črevná mikrobiota môže ovplyvňovať stupeň využitia energie z potravy a jej ukladanie do tukových zásob (Podrobnejšie sa o mikroorganizmoch, ktorí žijú v našich črevách dozviete v tomto článku: https://www.slovenskypacient.sk/crevne-bakterie-v-crevach-crevna-mikroflora/). 

"Obezita je multifaktoriálne ochorenie a chudnutie v dnešnom prostredí nemusí byť ani zďaleka také jednoduché, ako si myslíme." 

Mojím prianím je, aby sme si uvedomovali všetky tie zmeny prostredia, ktoré nastali...aby sme pozorovali prostredie, v ktorom žijeme. Naozaj chcete jednať pri nákupoch impulzívne? Alebo uvážite, čo vložíte do nákupného košíka?  

"Nikdy neskončíme túto epidémiu obezity, keď ju budeme liečiť ako problém jednotlivca. Jednotlivca vytrhnutého z prostredia. Z prostredia, ktoré nás ovplyvňuje tak dramaticky. Z prostredia, ktoré sa stáva obezitogénne."


Zdroje:
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
2 http://www.worldobesity.org/resources/aboutobesity/
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BWDECL%2BP8-DCL-2016-0037%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN 
4 Hainer, V. a kol. Základy klinické obezitologie. 2011. Grada, Praha, 2. vyd., ISBN 978-80-247-3252-7
5 http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/travi-dite-pet-az-sest-hodin-denne-na-internetu-pozor-na-vznik-zavislosti-168.html

0 komentářů:

Zverejnenie komentára