Jedna noc bez spánku je ako 6 mesiacov tučnej stravy

, , No Comments

Vedci na začiatku novembra prezentovali zistenia, že už jedna noc spánkovej deprivácie a 6 mesiacov vysokotukovej stravy môžu zhoršiť inzulínovú senzitivitu, a to na rovnakom stupni, čo určitým spôsobom demonštruje dôležitosť dobrého spánku a jeho vplyvu na zdravie (1).

Prebrané z: www.flickr.com


Čo znamená, ak máme zníženú inzulínovú senzitivitu....

Inzulín je hormón produkovaný pankreasom po jedle, aby znížil hladinu cukru v krvi (glykémia). Keď je telo menej senzitívne na inzulín (hovoríme tomu inzulínová rezistencia), potrebuje vyprodukovať viac inzulínu, aby bolo schopné znížiť glykémiu. Tento stav je potom dobrým podkladom vzniku cukrovky druhého typu, ochoreniu, pri ktorom inzulín neodpovedá v dostatočnej miere na podnety zvýšenia cukru. A keďže inzulínová odpoveď je nedostatočná, hladina krvného cukru ostáva zvýšená. Trvalé zvýšené hladiny krvného cukru (tzv. hyperglykémia) súvisia s množstvom komplikácii, napr. kardiovaskulárne ochorenia (infarkt, mozgová mŕtvica, hypertenzia...).
Na rozvoj inzulínovej rezistencie má veľký vplyv obezita.


Spánok a obezita (2)
Už dlhšie sa vie, že ľudia, korí menej spia, trpia častejšie obezitou. U žien, ktoré spali menej než 5 hodín denne sa obezita vyskytovala 2x častejšie než u tých, ktoré spali 7-8 hodín denne. U mužov sa výskyt obezity v súvislosti s deficitom spánku zvýšil dokonca až 4-násobne. Zaujímavé je, že spánková deprivácia vedie k zvýšenému príjmu jedla a vo všeobecnosti zvyšuje riziko vzniku metabolických ochorení.

Prebrané z: www.flickr.com
Zisťovalo sa...
Vedci skúmali danú problematiku na psoch, u ktorých merali citlivosť na inzulín pred a po diéte, ktorá vyvolávala obezitu. Najprv vedci merali citlivosť na inzulín pred zahájením diéty s vysokým obsahom tuku a porovnávali ho medzi skupinou s normálnym spánkom a nedostatočným spánkom. Následne boli psy kŕmené vysokotukovou stravou, a to po dobu 6 mesiacov a znovu sa testovala inzulínová senzitivita. 

Zistilo sa, že už jedno ponocovanie znižovalo citlivosť inzulínu o 30 % (bez ohľadu na stravu). Toto zníženie citlivosti inzulínu bolo podbné ako pri strave bohatej na tuky (21  %). A čo je najdôležitejšie, akonáhle mali psy narušenú citlivosť inzulínu z dôvodu vysokotukovej stravy, jedna noc spánkovej deprivácie im inzulínovú rezistenciu nezhoršovala. Štúdia teda naznačuje, že nedostatok spánku a strava s vysokým obsahom tukov nemajú sčítacie účinky, a teda že fungujú zrejme podobným mechanizmom. Vedci však podotkli, že sú potrebné ďalšie podobne zamerané štúdie, aby sme to mohli tvrdiť s úplnou platnosťou.

Viac spať
Záverom sa dá len dodať, že väčšina ľudí si uvedomuje škodlivosť nadmerného množstva tukov v strave, ale už len málokto si uvedomí, aké dôležité je dostatočne dobre a dlho spať. 

Prebrané z: www.flickr.com
Zdroje
1. http://www.obesity.org/news/press-releases/one-night-of-poor-sleep-could-equal-six-months-on-a-high-fat-diet
2. Hainer a kol.: Základy klinické obezitologie, Grada, 2011, ISBN 978-80-247-3252-7

0 komentářů:

Zverejnenie komentára